uprawy07

Środki chwastobójcze pomagają chronić plony

Porady

Zwalczanie chwastów jest ogólnie uważane za niezbędne w produkcji roślinnej, a herbicydy stały się główną metodą ochrony stosowaną w krajach rozwiniętych.

Jednak obawy o szkodliwe konsekwencje dla środowiska doprowadziły do silnej presji na rolników, aby ograniczyli stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę różnorodności biologicznej można zatem osiągnąć jednocześnie w intensywnym rolnictwie po prostu poprzez ograniczenie stosowania herbicydów. Ludzkie źródła pożywienia zależą, bezpośrednio lub pośrednio, od czterech głównych rocznych upraw, czyli pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i ryżu. Od wieków zwalczanie chwastów uważano za krytyczny i ograniczający czynnik w produkcji roślinnej. Same herbicydy stanowią 37% substancji czynnych stosowanych na całym świecie jako środki ochrony roślin. Jednakże stosowanie środków chwastobójczych wzbudza poważne obawy w odniesieniu do ich szkodliwych skutków dla wód gruntowych i powierzchniowych, różnorodności biologicznej i zdrowia.

uprawy03

Ponadto, ponieważ wiele gatunków chwastów rozwija odporność na herbicydy, zwalczanie tych gatunków staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne dla rolników.

Utrzymanie równowagi między kosztami herbicydów, chwastami i uprawą jest zatem postrzegane jako główne wyzwanie dla rolnictwa w przyszłości, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Uważa się, że herbicydy poprawiają ilość i jakość plonów, a zatem ograniczenie ich stosowania pośrednio zmniejszyłoby produkcję upraw potrzebnych do wyżywienia ludzkości. Z tego względu ochrona herbicydowa buraków cukrowych jest bardzo ważna. Chwasty i szkodniki mogą zmniejszyć plony średnio nawet o 30 procent na całym świecie, ale najbardziej niekorzystny wpływ chwastów na plony najlepiej widać w gospodarstwach ekologicznych. W obliczu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu rolnikom coraz trudniej jest uprawiać plony. Dodanie czynników takich jak chwasty i owady do takiego dylematu po prostu spowoduje upadek mniejszych firm rolniczych. Nawet jeśli będą w stanie poradzić sobie ze spadkiem swoich plonów, nadal będzie trudno poradzić sobie, gdy szkodniki będą miały tendencję do odbierania ciężko osiągniętych owoców ich pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *