szkolenie z zarządzania kraków

Zarządzanie projektami a „nowy” manager

Biznes

Awans zawodowy to dla zdecydowanej większości pracowników jedno z największych marzeń. Wiąże się on z lepszą pensją, ale i szerszym zakresem odpowiedzialności i zadań do realizacji. To kadra kierownicza odpowiada też najczęściej za zarządzanie projektami, czyli ich odpowiednie wdrażanie, przeprowadzanie, planowanie harmonogramu i czuwanie nad prawidłową realizacją. O ile jednak doświadczeni managerowie nie mają z tym problemu, o tyle nowa, świeża kadra zarządzająca często potrzebuje dodatkowych szkoleń z tego zakresu. I zwykle są to szkolenia zaczynające od najprostszych i najbardziej podstawowych zagadnień obejmujących kierowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wbrew pozorom bowiem kierowanie nawet małym zespołem jest ogromnym wyzwaniem

Nie każdy świeżo upieczony kierownik ma w małym palcu zarządzanie projektami. Szkolenie Kraków dotyczące tego, jak zawiadywać zespołem, jak go motywować i jak osiągać wyznaczone cele, to dobre rozwiązanie dla każdego nowicjusza. Ale nie tylko, ponieważ z pomocy ekspertów z zarządzania korzystają również wielkie korporacje i międzynarodowe firmy, które chcą w ten sposób podnosić kompetencje swoich – z pozoru – doświadczonych pracowników, którzy doskonale opanowali już zarządzanie projektami. Szkolenia Kraków dla takich managerów i kierowników wyglądają więc nieco inaczej i skupiają się głównie na podniesieniu efektywności oraz wydajności ich pracy przy jednoczesnym zachowaniu jej bardzo wysokich standardów. Szkolenia mogą być również tematyczne, a więc skupiać się na konkretnej branży.

Jest to szczególnie cenne w przypadku bardzo specyficznego środowiska projektowego, np. skierowanego do wymagających klientów biznesowych

Zdecydowanie jednak to nowi, młodzi managerowie oraz kierownicy projektów potrzebują najczęściej profesjonalnego szkolenia z zarządzania Kraków. Nie dlatego, że nie nadają się do tej pracy lub mają braki w jakichś umiejętnościach, ale po to, aby pomóc im jak najszybciej wdrożyć się na nowe, nieznane im stanowiska. Szkolenia pomagają też zrozumieć drugą stronę, a więc podwładnych-pracowników oraz uczą, w jaki sposób efektywnie rozdzielać zadania, jak motywować oraz jak… ganić za ich niewłaściwe wykonywanie, aby pracownik nie zraził się, lecz starał naprawić swoje niedociągnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *